Cefndir:

Mae ein profiad yn cynnwys datblygu a chyflwyno cyrsiau a phrofiadau i oedolion a phlant trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. 'Rydym hefyd wedi cynllunio a chynnal gweithdai mewn person ac o bell, wedi trefnu a chyflwyno digwyddiadau cyhoeddus a rheoli ystod o brosiectau treftadaeth a chreadigol.  

Mae ein gwaith yn cael ei ariannu'n bennaf gan grantiau a chomisiynau, sy'n golygu bod y rhan fwyaf o'n gwasanaethau ar gael am ddim i'r defnyddiwr terfynol. Cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gallwn weithio gyda'n gilydd. Hyd heddiw, mae ein prosiectau wedi'u hariannu drwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru, Cyngor Gwynedd a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae unrhyw elw'n cael ei ail-fuddsoddi er budd prosiectau yn y dyfodol. 'Rydym wedi yswirio'n briodol, ac mae staff sy'n gweithio hefo'r cyhoedd hefo DBS cyfredol. Cysylltwch : Polisiau : Staff

prosiect ymwybyddiaeth ecolegol 'dianc i'r gwyllt'

Gweithgaredd cyd-greu gan ein artistiaid mewn cydweithrediad ag Oriel Storiel, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru a disgyblion Blwyddyn 5 Ysgol y Garnedd, Bangor. Wedi'i ariannu gan Llywodraeth Cymru - 2023

arddangosfa llysgenhadon ifanc lle-chi

Bu Deilen yn darparu tiwtor ffotograffiaeth i redeg cyfres o weithdai arbenigol, ynghyd a threfnu'r arddangosfa ffotograffiaeth i'r prosiect Llysgenhadon Ifanc - LleChi Cyngor Gwynedd. Ariannwyd y prosiect yma gan Lywodraeth Cymru  fel rhan o'u hymgyrch 'Gaeaf Llawn Lles' i fynd a gweithgareddau treftadaeth a chelf i'r gymuned - 2021

PROSIECT DETS LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU

Arweinwyr prosiect 'Cychod Llechi'r Afon Dwyryd. Bu'n artist yn cyd-ddylunio'r plac llechen fu'n cyfuno lluniau plant Ysgol Borth Y Gest ym 2021. Roedd y gwaith yma'n dilyn cyfres o weithdai hefo'r disgyblion yn ymchwilio hanes leol. Ysbrydolwyd yr ymchwil yma gan glipiau sain o archif y Llyfrgell Genedloaethol.

ARDDANGOSFA BODFA CONTINUUM

Rhan o arddangosfa gydweithredol raddfa fawr ar Ynys Môn. Gwaith gosod 'Tu allan Tu mewn' yn troi 'stafell yn yr adeilad yn goedwig hefo hadau a choed yn tyfu ynddi - 2022. Mae'r gosodiad wedi'i ysbrydoli gan natur yn ail-gydio mewn llefydd mae pobl eisoes wedi gadael, a hefyd yn codi cwestiynau dros ein hawliau i adeiladu o fewn a dros y tirwedd.

gorymdaith dydd gwyl dewi bangor

Bu aelod o'n staff yn gyfrifol am drefnnu gorymdaith Dydd Gwyl Dewi Bangor 2022. Roedd y gorymdaith yma'n cynnwys cerfluniau symudol, band samba cerddwyr stiltiau a llusernau cario hefo 120 o bobl yn ymuno  ynddi. Bu'r trefnydd  - sydd bellach yn trefnu ein digwyddiadau ni - yn gyfrifol am yr holl waith cydlynu a chyfathrebu hefo'r artistiaid a'r rhandeiliaid ar gyfer y digwyddiad yma.