DEILEN

Deilen is a Creative Services Consultancy run by Artist and Educator Helen Walker Brown (MA BA PGCE) in Gwynedd, North Wales. A former student of Bangor University and Bangor Art Foundation Course, she still lives in the Nantlle Valley where she grew up. Helen is a fully qualified, bi-lingual artist with over 20 years' experience. Working in both 2D and 3D exploring both artistic and musical themes, her work has included public art, installations, short films and videos, exhibitions, performances and events. She frequently collaborates with other creative practitioners from her local area and has many years of experience in running workshops, courses and events, helping people of all ages and abilities to realise their creative potential.

Helen Walker Brown (MA BA TAR) sy'n rhedeg y cwmni Ymgynghori a Gwasanaethau Creadigol Deilen yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Yn gyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor a Chwrs Sylfaenol Celf Bangor, mae hi'n dal i fyw yn ardal Dyffryn Nantlle - ardal ei phlentyndod. Artist cymwysedig, dwyieithog gyda phrofiad o dros 20 mlynedd yw Helen. Mae hi'n gweithio mewn 2D a 3D yn ymchwilio themâu celfyddydol a cherddorol. Mae ei waith yn cynnwys celfyddyd gyhoeddus, ffilmiau byr, perfformiadau a digwyddiadau. Mae hi'n aml yn cyd-weithio'n hefo ymarferwyr creadigol lleol ac wedi rhedeg gweithdai, cyrsiau a digwyddiadau ers nifer o flynyddoedd, yn helpu pobl o bob oedran i wireddu eu photensial creadigol.