Cwmni nid-er-elw wedi ei leoli yng nghefn gwlad Gwynedd ers 2021 sy'n 
 'Dod â phobl a'u cynefin ynghyd trwy greadigrwydd'  
Deilen is a not for profit company based in rural in Gwynedd since 2021. We  
 'Bring people and place together through creativity'
AMDANOM NI : ABOUT US

CWMNI DEILEN

'Through collaboration with local creative practitioners, our team has many years of experience in running community workshops, courses and events. We support and inspire people of all ages, backgrounds and abilities to release their creative potential whilst engaging with local heritage and the environment. Our work has included public art, installations, photography, short films, exhibitions, performances and events.
Our work is largely funded by grants and commissions, which means that the majority of our services are available for free to the end-user. Please contact us to find our how we can work together. Follow us on Facebook @celfdeilen Our Background : Our Policies


Trwy gyd-weithio hefo ymarferwyr creadigol lleol, mae ein tîm wedi rhedeg gweithdai, cyrsiau cymunedol a digwyddiadau ers nifer o flynyddoedd. 'Rydym yn helpu pobl o bob gallu, cefndir ac oedran i wireddu eu potensial creadigol tra'n ymgysylltu hefo'u treftadaeth leol a'r amgylchfyd. 
Mae ein gwaith wedi cynnwys celfyddyd gyhoeddus, gosodiadau celfyddydol, ffotograffiaeth, ffilmiau byr, perfformiadau a digwyddiadau. Ariennir rhan helaeth o'n gwaith trwy grantiau a chomisiynau, sy'n golygu bod y mwyafrif o'n gwasanaethau ar gael yn rhad ac am ddim i'n defnyddwyr. Cysylltwch i drafod sut allwn ni cydweithio. Dilynwch ni ar Facebook @celfdeilen Ein Cefndir : Ein Polisiau