DEILEN

Deilen is run by Artist and Educator Helen Walker Brown (MA BA PGCE) in Gwynedd, North Wales. A former student of Bangor University and Bangor Art Foundation Course, she still lives in the Nantlle Valley where she grew up. Helen is a fully qualified, bi-lingual artist with over 20 years' experience. Working in both 2D and 3D exploring natural, musical and historical themes, her design work has included public art, installations, short films and videos, exhibitions, commemorative plaques and branding. She frequently collaborates with local creative practitioners from her local area and has many years of experience in running school and community workshops, helping people of all ages and abilities to realise their creative potential.

Helen Walker Brown (MA BA TAR) sy'n rhedeg cwmni Deilen yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Yn gyn-fyfyrwraig Prifysgol Bangor a Chwrs Sylfaenol Celf Bangor, mae hi'n dal i fyw yn ardal Dyffryn Nantlle - ardal ei phlentyndod. Artist cymwysedig, dwyieithog gyda phrofiad o dros 20 mlynedd yw Helen. Mae hi'n gweithio mewn 2D a 3D yn ymchwilio themâu naturiol, cerddorol a hanesyddol. Mae ei waith dylunio'n cynnwys celfyddyd gyhoeddus, ffilmiau byr  a fideos, arddangosfeydd, gosodiadau,  placiau coffadwriaethol a brandio. Mae Helen yn cyd-weithio'n aml hefo ymarferwyr creadigol lleol ac wedi rhedeg gweithdai ysgolion a chymunedol ers nifer o flynyddoedd, yn helpu pobl o bob oedran i wireddu eu potensial creadigol.